---

indianie.org - wioska indiańska Jurowce, Białystok

---

Strona główna
A+ R A-

Etykieta Pow Wow

Email Drukuj

pow_wow_pszczyna_2010Jak już na pewno wiecie, Powwow to coś co zajmuje nas bez reszty. Stąd chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami, wiedzą. Okazja jest ku temu wielka, a to z tego względu, iż już wkrótce odbędzie się kolejne takie zgromadzenie. Chcielibyśmy także, część naszej strony poświęcić historii, zasadom, regułom i w ogóle wszystkiemu co jest związane z Powwow. W przyszłości na pewno będą pojawiać się artykuły o tym wszystkim. Postaramy się przedstawić też na naszych stronach recenzje z Powwow, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To już wkrótce. Na początek jednak coś co na każdym Powwow jest nieodzowne, mianowicie: etykieta.


Etykieta Powwow to jakby regulamin zachowania, jakie obowiązuje podczas takiego zgromadzenia. Opracowana została na podstawie kilku takich "regulaminów". Na każdym bowiem zgromadzeniu jest ona udostępniana uczestnikom, widzom, w ogóle wszystkim biorącym w nim udział. Każde święto ma swoją etykietę, wystarczy popatrzeć w sieci, gdzie jest mnóstwo zapowiedzi Powwow. Nie znaczy to oczywiście, że każde Powwow ma swoją odrębną etykietę. Są one inaczej sformułowane, ale zawierają pewne reguły i zachowania, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać ich podczas zgromadzenia.

alk UWAGA!!! drugs
W trakcie Powwow obowiązuje zakaz używania alkoholu i narkotyków !!!
(No alcohol, no drugs !!!)
Powwow odbywa się zgodnie z tradycyjną ETYKIETĄ Native American.
Prosimy to uszanować.

 • Nigdy nie bierz udziału w Powwow pod wpływem narkotyków lub alkoholu !!!
  Na żadnym Powwow nie dopuszcza się do ich używania lub posiadania. Dzisiejsze Powwow są wolne od alkoholu i narkotyków. Jeżeli zostaniesz przyłapany pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaniesz wyprowadzony natychmiast poza obszar, gdzie się ono odbywa.
 • Zwracaj uwagę na Mistrza Ceremonii (M C - Master of Ceremony). Jest on tam po to aby prowadzić i koordynować całe święto przy współpracy z Arena Director. Ma mikrofon, więc na pewno go usłyszysz. Zapowiada kolejne tańce i konkursy, objaśnia poszczególne zdarzenia na Arenie, pomaga prowadzić różne ceremonie oraz zabawia publiczność. Może odpowiadać na Twoje pytania. Poucza także i objaśnia wszystko gościom i uczestnikom.
 • Goście i widzowie są mile widziani. Często zapraszani są do uczestnictwa w różnych tańcach społecznych, zabawach i niektórych ceremoniach. Oczekuje się jednak od nich okazania szacunku i zrozumienia tego co widzą. W dobrym tonie jest zapoznanie się z całą etykietą danego Powwow, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów mogących urazić organizatorów oraz innych uczestników zgromadzenia.
 • Arena jest traktowana jako miejsce święte. Przeznaczona jest wyłącznie dla tancerzy, pieśniarzy oraz osób wchodzących w skład Head Staff ( M C, Arena Director, sędziowie ). Powinna być obstawiona ławami, gdzie tancerze mogą usiąść. Innym osobom nie wolno wchodzić na Arenę, chyba że M C na to pozwoli. Jedynym momentem, kiedy goście lub widzowie mogą przebywać na Arenie jest czas gdy odbywają się m. in.: Intertrible Dance, Round Dance, Two Step, Owl Dance, Rabbit Dance, Potato Dance, Blanket Dance, Honoring Song jak również Giveaways - jeżeli oczywiście tak zapowie MC.
 • Na teren ARENY wchodź i wychodź WEJŚCIEM wyznaczonym przez Arena Director - najczęściej jest ono wyznaczone od wschodniej strony ARENY, na przeciwko stanowiska Master of Ceremony.
  Słuchaj uwag i poleceń Arena Director. To On jest odpowiedzialny za porządek na terenie Areny i koordynuje wszelkie działania z M C .
 • Ze względów bezpieczeństwa broń palna (nawet repliki), włócznie z ostrzami i wyjęte z pochwy noże nie powinny być noszone przez tańczących na Arenie.
  Jeżeli czujesz, że musisz mieć jedną z tych rzeczy w danym tańcu, masz obowiązek wcześniej uzgodnić to z Arena Director.
 • Przebywając na terenie ARENY: nie jedz, nie żuj gumy i nie pij.
  Pamiętaj również o stosownym ubraniu ( stroje kąpielowe oraz odkryte ciało, są nie dopuszczalne i oznaczają ogromny brak szacunku do tubylczych tradycji ) .
 • Nie rozmawiaj i nie żartuj z innymi gdy bierzesz udział w tańcu.
  Podczas tańca nie próbuj również konwersacji lub żartów z ludźmi przebywającymi na zewnątrz ARENY.
  Zachowanie takie jest nieodpowiednie i oznacza brak szacunku do tradycji.
  Poczekaj aż taniec się skończy i będziesz mógł opuścic ARENĘ.
 • Nie przebiegaj przez Arenę, jeżeli chcesz dostać się na drugą jej stronę. Arenę zawsze trzeba obejść dookoła. Pamiętaj, że Arena jest traktowana przez Indian, jako miejsce święte i uszanuj to.
 • Najlepiej jest przynieść ze sobą krzesło do siedzenia lub koc. Nie przewiduje się z reguły miejsc siedzących dla widzów przy Arenie. Widzowie siadają zawsze za kręgiem tancerzy, bębniarzy i pieśniarzy, poza Areną.
 • Nie siadaj na krzesłach ustawionych na obrzeżach Areny. Są one zarezerwowane dla tancerzy, bębniarzy i ich rodzin. Jeżeli pod krzesłem leży koc, oznacza to, że jest ono przez kogoś zajęte. Szczególnie zwracaj uwagę na miejsca przykryte kocem lub szalem. To miejsca dla zaproszonych gości.
 • W tradycji wielu plemion indiańskich, pióropusz jako nakrycie głowy jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla osób, które na to zasługują. Nawet jeśli posiadasz w swojej kolekcji piękny pióropusz, to uszanuj tę zasadę oraz tradycję i nie zabieraj go ze sobą na Powwow.
  W większości przypadków nie zostaniesz wpuszczony w pióropuszu na teren Powwow i narazisz się na niepotrzebne interwencje organizatorów lub starszyzny.
 • Wstań podczas Grand Entry. M C zapowie Grand Entry i poprosi każdego o powstanie. Eagle Staff oraz Flaga Amerykańska zostaną wniesione wtedy na Arenę. Powinieneś również stać podczas Flag Song, który jest formą hymnu. O to samo będziesz poproszony kiedy odbywać się będą Veteran Song, Honoring Song oraz Closing Song, podczas której Staff i Flaga będą wyniesione z Areny. Podczas tych pieśni, dla okazania szacunku zdejmij nakrycie głowy. W trakcie Powwow mogą zdarzyć się inne sytuacje, w których zostaniesz poproszony przez M C o powstanie.
 • Nigdy nie nazywaj stroju tancerza kostiumem. Taki strój to regalia. Nie dotykaj elementów regaliów. To może zdenerwować tancerza. Wykonanie regaliów i jego poszczególnych elementów pochłania dużo energii, czasu, przemyśleń i jest bardzo kosztowne. Często regalia są dziedziczone od przodków. Ponadto element taki może łatwo ulec zniszczeniu. Szczególnie nie dotykaj piór, gdyż uważane są one za święte i traktowane z należytym szacunkiem. Jeżeli czujesz potrzebę dotknięcia jakiegoś elementu - zapytaj i poproś o to. W rozmowie z tancerzem bądź szczery i miły.
 • Uważaj kiedy fotografujesz i rób to z należytym szacunkiem. Większość Powwow to święta publiczne i fotografowanie jest dozwolone. MC powie kiedy robienie zdjęć jest absolutnie niedopuszczalne (m.in. w trakcie Flag Song, Modlitwy, Pick Up Song oraz inne ceremonii). Jeżeli chcesz, aby tancerz pozował do Twojego zdjęcia poza Areną podejdź do niego, przedstaw się i spytaj o pozwolenie. Jeśli jesteś zawodowym fotografem i wiesz, że w przyszłości wykorzystasz te zdjęcia do celów komercyjnych, powiedz o tym tancerzowi. Upewnij się czy tancerz wyrazi zgodę na publikacje zdjęć. Mile widziana jest także propozycja odesłania kopii zdjęcia tancerzowi.
 • Nigdy nie nagrywaj pieśni bez pozwolenia. Pytaj zawsze lidera zespołu, jeśli chcesz nagrać pieśń. Także M C może powiadomić, aby nie nagrywać podczas niektórych pieśni. Często ludzie stoją dookoła bębniarzy i nagrywają bez pozwolenia. To świadczy o braku szacunku i lepiej jest najpierw zapytać.
 • Traktuj każdego z szacunkiem, szczególnie starszych. Traktuj każdego z dobrocią. Uważaj na dzieci. Traktuj wszystkich tak jak Ty chciałbyś być traktowany.
 • Powwow to święto nas wszystkich. To czas na spotkanie starych, dobrych przyjaciół, jak również czas na poznanie nowych. Nie wstydź się, podchodź, pytaj, rozmawiaj z uczestnikami, bębniarzami, tancerzami, pieśniarzami. I przede wszystkim - DOBRZE SIĘ BAW.

Opracowanie etykiety:
Paweł Hinc oraz Dariusz Lipecki

Kontakt

Wioska indiańska
Jurowce k/Białegostoku

ok. 4km na trasie do Augustowa

tel. 85 65-22-816

kom. 606-10-12-38

email: info (at) indianie,org